תנאי שימוש באתר “b-digital.co.il”

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

ברוכים הבאים לאתר ‘b-digital.co.il’ (להלן “האתר”, “השירות”, “אנחנו” או “אנו”), האתר של חברת בי דיגיטל ייעוץ בע”מ. אתר “b-digital.co.il” משתמש כאתר תדמית ומידע בתחום האיקומרס, הדיגיטל והעסקים והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. השירות לא יהיה זמין לכל משתמש שהוסר בעבר מהשירות על ידי b-digital.co.il.

1.קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “b-digital.co.il”

ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר “b-digital.co.il” וחברת בי דיגיטל ייעוץ בע”מ. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

2.אחריות

התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמו שהם (“As Is”).

האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם,לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.

המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

כמו כן, לאתר ‘b-digital.co.il’ לא תהיה אחראיות למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.

3.חוקי השירות

אתה מסכים לא לעסוק בכל אחת מהפעילויות הבאות: (1) להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשתף, לשכפל, או לפרסם כל חלק מהשירות בכל פלטפורמה (לדוגמא אתר אינטרנט, פרסום אקטרוני, פרסום דפוס וכדומה..) או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, כולל אך לא רק על ידי כל מערכת איסוף מידע אוטומאטית או לא אוטומאטית. (2) שימוש בשירות בכל מערכת אוטומאטית, כולל אך לא רק ‘בוטים’ ‘זחלנים’ וכדומה.. על מנת לגשת לשירות בצורה השולחת יותר בקשות לשרתי b-digital.co.il משימוש סביר של אדם אנושי באותו פרק זמן בשימוש בדפדפן אינטרנט קונבנציונאלי (מלבד במקרים בהם b-digital.co.il מאפשרת למפעילי רשתות חיפוש ציבוריות גישה לשימוש בזחלנים להעתקת חומרים מfreewp.co.il למטרה הבלעדית ליצירת אינדקס חיפוש ציבורי זמין לציבור). (3) העברת ספאם, הודעות שרשרת, או כל כל מייל אחר ללא אישור או הזמנה. (4) לנסות להתערב או לסכן את אמינות או בטחון המערכת או לפענח כל מידע המועבר אל או מהשרתים לשירות או השירות לשרתים. (5) לקיחת כל פעולה לא סבירה או שגורמת לעומס לא פרופורציונאלי על התשתית שלנו לפי שיקול דעתנו הבלעדי. (6) העלאת מידע לא תקין, וירוסים, תולעים, קטעי קוד או תוכנה דרך השירות. (7) איסוף או כרייה של כל מידע מזהה אישי , כולל שמות משתמשים מהשירות. (8) שימוש בשירות לכל מטרת שידול מסחרית. (9) להתחזות לאדם אחר או להציג את הקשרים שלך לאדם או גוף בצורה לא נכונה או מטעה, לבצע הונאה, להחביא או לנסות להסתיר את הזהות שלך. (10) להתערב בפעילות התקינה של השירות. (11) לגשת לשירות באמצעות כל טכנולוגיה או אמצעי אחר מלבד אלו הניתנים או מאושרים על ידי השירות. (12) לעקוף כל אמצעי שאנו מיישמים על מנת למנוע או להגביל גישה לשירות, כולל אך לא רק פיצ’רים שמונעים או מגבילים אפשרות להעתקת התוכן או אוכפים מגבלות לשימוש בשרות או בתוכן המוצג בו.

אנחנו עלולים, ללא התראה מוקדמת, לשנות את השירות, להפסיק לספק את השירות, לך או למשתמשים באופן כללי, או ליצור הגבלות שימוש לשירות. אנו עלולים להפסיק או להשעות את הגישה שלך לשירות באופן זמני או קבוע מכל סיבה שהיא, ללא התראה מוקדמת או חבות, כולל אם לשיקול דעתנו הבלעדי הפרת כל אחד מתנאי הסכם זה, או ללא סיבה כלל. בהפסקת השירות מכל סיבה או ללא סיבה, אתה עדיין כבול להסכם זה.

אתה אחראי בצורה בלעדית לאינטרקציה שלך עם משתמשים אחרים של b-digital.co.il. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך ללא כל התחייבות, לנטר מחלוקות בינך לבין משתמשים אחרים. לb-digital.co.il אין כל חבות או אחריות על האינטרקציה שלך עם משתמשים אחרים, או על כל פעולה או אי-פעולה של משתמשים.

4.קישורים לאתרים חיצוניים

השירות עלול לכלול קישורים לאתרים של צד ג’, מפרסמים, שירותים, הצעות מיוחדות, או אירועים ופעילויות אחרות שלא בבעלות ‘b-digital.co.il’. b-digital.co.il לא לוקחת אחריות על שום מידע, מוצר, חומרים או שירותים מאתרי צד ג’ שכאלו. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של “b-digital.co.il” ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 1) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים. בנוסף כל השתתפות בקידומים של מפרסמים המופיעים בשירות, לרבות תשלומים וקבלת סחורות, או כל חוזה אחר הם בינך לבין המפרסם בלבד. אתה מסכים שb-digital.co.il לא אחראית לכל פגיעה או נזק מכל סוג הקשורה להתקשרות שלך עם אותם מפרסמים.

5.מניעת גישה לאתר

משתמשים ומבקרים באתר הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר “b-digital.co.il”.

6.פרטיות

פרטיות המשתמשים חשובה לנו. אתה מבין שבשימוש בשירות אתה מסכים לאיסוף, שימוש ושיתוף המידע שלך במפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

7.אבטחה

אבטחת המידע שלכם חשובה לנו. אנו מיישמים אמצעי אבטחה מתקדמים להגנה על הפרטים האישיים שלכם כמו הצפנת התקשורת וחומת אש, אך עם זאת לא ניתן להבטיח ב100% שאף גורם חיצוני לא מורשה לא יצליח לחדור את אמצעי האבטחה שלנו או להשתמש במידע שלכם למטרות זדוניות. אתה מכיר בכך שאתה מספקת לנו את המידע האישי שלך באחריותך בלבד.

8. רכישות

לאחר ביצוע הזמנה ורכישה של מוצר דיגיטלי (להלן המדריך / צ’ק ליסט) המזמין יקבל גישה באמצעות מייל שיישלח אליו למוצר, אליו יוכל להתחבר באמצעות סיסמה אישית באתר ייעודי, או באמצעות קבלת המוצר ישירות למייל כקובץ הניתן להורדה או שכפול עותק לשימושו

ברכישת והזמנת המוצר הדיגיטלי הנך מקבל זכות אישית בלתי ניתנת להעברה לשימוש במוצר.

ברכישת והזמנת המוצר הנך מסכים כי לא ייעשה על ידך שימוש מסחרי או עסקי או העברת המוצר / התכנים / ההקלטות / חומרי העזר וכל נספח לאדם אחר.

לא יוענק החזר כספי על מוצרים דיגיטליים לאחר ההזמנה

​9. הגבלת אחריות

תכני המוצרים הדיגיטליים מועברים על פי מירב ומיטב שנות הניסיון המקצועי של בעלת האתר, בוריס קימלמן

המנחה אינה ולא תהיה אחראית לכל ואף פעולה שתבוצע על ידי המזמינים של המוצרים הדיגיטליים ואו לכל פרשנות כזו או אחרת שתינתן על-ידם לתכני השיעורים / החומרים המוצגים / התרגולים המוצעים במוצרים הדיגיטליים (קורס / מדריך / סדנה) ובכל מוצר / תרגול אחר המוצע באתר, כל פעולה של המבקר או המזמין באתר כאשר הוא נשען על התכנים המועברים באתר זה כולל המוצרים הדיגיטליים הינה על אחריותו האישית ועל סמך שיקול הדעת שלו בלבד.

​אין התחייבות לגבי תוצאות השימוש במוצרים הדיגיטליים בשום צורה שהיא. המנחה אינה מתחייבת או אחראית לגבי תוצאות כאלו ואחרות דרך שימוש במוצרים הדיגיטליים המוצעים להזמנה באתר, עבור המזמין, לרבות שיפור במצב הבריאותי, הרגשי, הנפשי וכו’.

10.איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

11. הגבלת גיל

  1. 11 על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית ומעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף.

  2. 11 באם המשתמש הוא קטין אשר הינו מתחת לגיל 18, המשתמש מצהיר ומאשר שהרכישה שהוא מבצע באתר ו/או הגלישה באתר היא כדין בהתחשב שהינו קטין ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים.

12.יצירת קשר

ניתן ליצור איתנו קשר בכל עת בכתובת: Boriski@b-digital.co.il

או באמצעות הטלפון: 054-2349343

 

13. מדיניות הפרטיות – ניתן למצוא כאן