שאלון התאמה

לפני שנוכל להתחיל בתהליך שיעזור לכם למקסם ולשפר
את המכירות באתר שלכם יש כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת.